GRUPA WSPARCIA TWÓJ DETOKS

PRZYJDŹ, ŻEBY NIE WRÓCIĆ…

ZAPRASZAMY NA GRUPĘ WSPARCIA. Każdy CZWARTEK godz. 18.00. Ośrodek TWÓJ DETOKS KONSTANCIN-JEZIORNA
Po ukończeniu podstawowego programu TERAPII UZALEŻNIEŃ, niezbędna jest kontynuacja dalszego leczenia. Absolwenci naszego ośrodka mogą uczestniczyć w Grupie Wsparcia, która jest formą terapii pogłębionej.
Nawroty choroby są cechą każdej dolegliwości, a więc także i uzależnienia. Potoczne opinie, że „wystarczy nie pić, aby być trzeźwym” niewiele ma wspólnego z prawdziwą trzeźwością, która jest zmianą zachowań, sposobu myślenia i odczuwania.
Abstynencja jest warunkiem zdrowienia, ale stanowi środek – a nie cel. Faktyczny proces zdrowienia to także zdobycie umiejętności radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego, bez alkoholu lub innej substancji psychoaktywnej.
Poprzez kontynuowanie terapii, a także uczestniczenie w mitingach aa i dbanie o siebie, można uniknąć nawrotu, zapobiegając wystąpieniu nawrotów choroby, bądź zatrzymaniu jej we wczesnym stadium rozwoju.
Dla osób, które ukończyły terapię w ośrodku grupa będzie stanowić wsparcie – jest to przestrzeń, w której można dzielić się własnym doświadczeniem, nadzieją, ale też znaleźć pomoc i zrozumienie od osób, będących w tej samej sytuacji. Jest to też dobra przestrzeń do tego, by przyglądać się w jaki sposób realizacją Plan Zdrowienia, który opracowywali podczas pobytu w ośrodku.
Choroby wymagają kontroli nad sobą do końca życia, dlatego stała opieka specjalistów oraz wzajemna pomoc mogą szybko i skutecznie załagodzić skutki nawrotów choroby i zapobiegnięciu przykrych konsekwencji. To praca nad sobą, która przynosi niezwykle ważne owoce – szczęśliwe życie i budowanie relacji z bliskimi w trzeźwości.

Podczas spotkań poruszane są takie tematy jak:

 • Błędne przekonania na temat zdrowienia.
 • Moja sieć wsparcia.
 • Ja i mój czas – jak planuję i spędzam dzień.
 • Jak mogę radzić sobie ze stresem; moje źródła stresu i sytuacje nieuniknione.
 • Co zmienia się w moim życiu odkąd, przestałem pić ?
 • Unikanie nawrotów picia – jak stworzyć plan awaryjny.
 • Uczestnictwo w AA i inne formy pomocy.
 • Dbanie o zdrowie fizyczne.
 • Nuda – jak sobie z nią radzić i dlaczego może być zagrożeniem dla trzeźwości.
 • Odnalezienie własnych motywów zaprzestania picia.
 • Sygnały ostrzegawcze nawrotu choroby.
 • Emocje, a nawrót choroby.
 • Analiza nawrotu picia – trudne sytuacje i plan trzeźwości.
 

+48 502 861 663


ZADZWOŃ
darmowa infolinia
 

MediRaty

Istnieje możliwość finansowania naszych usług za pośrednictwem MediRaty.pl