Terapia leczenia uzależnień warszawa

Wyjście z nałogu wymaga odpowiedniego zaangażowania oraz motywacji. Osiągnięcie ich często jest dużo łatwiejsze przy profesjonalnym wsparciu terapeutów i lekarzy. Terapia stacjonarna realizowana jest w zamkniętym ośrodku w Warszawie lub Konstancinie-Jeziornie. Wziąć w niej udział mogą pacjenci z problemem alkoholowym, uzależnieni od leków lub substancji psychoaktywnych. Pracujący na miejscu specjaliści realizują autorski program leczenia, którego celem jest uświadomienie konsekwencji, jakie wiążą się z uzależnieniami oraz wypracowanie umiejętności, które umożliwią funkcjonowanie bez używek.

Jak wygląda codzienne życie w ośrodku?

Terapia leczenia uzależnień, którą przeprowadza się w trybie stacjonarnym, powinna opierać się na dwóch filarach. Główną ścieżką terapii stacjonarnej są zajęcia grupowe. Zmiany, które powinny zajść w pacjencie, muszą umożliwić mu funkcjonowanie w społeczeństwie. Kontakt z innymi ludźmi jest zatem w tym procesie niezbędny. Ważnym elementem są także zajęcia indywidualne z pacjentem. W czasie prowadzonych rozmów terapeuta może poznać całą historię uzależnienia oraz czynniki, które do niego doprowadziły. Jego rolą jest wsparcie i wskazanie kierunku pozytywnej zmiany. Ośrodek działa w stałym, powtarzalnym rytmie, który z założenia ma dawać poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa.

Nie czekaj - zadzwoń!

Wykonaj pierwszy krok w
kierunku trzeźwego życia!

+48 502 861 663
W TwoimDetoksie każdy pacjent traktowany jest indywidualnie, jako partner i aktywny uczestnik własnej terapii. Dlatego bardzo ważną funkcję odgrywa relacja z terapeutą, który przyglądając się twoim doświadczeniom życiowym przyjmie rolę towarzysza wspierającego pozytywną zmianę.

Jakich efektów można się spodziewać po pobycie w ośrodku?

Wynik prowadzonego leczenia w dużej mierze zależy od motywacji oraz zaangażowania pacjenta. Terapia uzależnień, bez względu na to, czy prowadzona stacjonarnie, czy w trybie ambulatoryjnym, nie będzie skuteczna bez wypracowania w sobie rzeczywistej chęci zmiany. W teorii efektem leczenia powinno być całkowite zerwanie z nałogiem i powrót do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. W praktyce warto pamiętać, że jest to proces skomplikowany, a jego powodzenie zależne jest od wielu czynników indywidualnych. Powrót do zdrowia wymaga uświadomienia sobie możliwości decydowania o swoim własnym życiu, przejęcia nad nim kontroli, którą do tej pory sprawowały używki. Pomocne na tym etapie może okazać się wsparcie najbliższych oraz specjalistów.

Etapy stacjonarnego leczenia uzależnień:


 • Connector.

  Diagnoza

  Polega na wnikliwej analizie stanu psychicznego, stanowiącej punkt wyjścia do określenia problemu, odpowiedzi na pytanie o uzależnienie i jego głębokość. W tym miejscu następuje również ustalenie planu terapii.

 • Connector.

  Motywowanie do zmiany

  terapia indywidualna. Współpraca terapeuty i pacjenta dąży do rozwiania wątpliwości dotyczących zmian, ustalenia celów pacjenta oraz planowania i wyboru drogi ich osiągania. Terapeuta towarzyszy i wspiera, to pacjent dokonuje wyborów.

 • Connector.

  Terapia Grupowa

  Trwa 28 dni i polega na dostarczaniu wiedzy na temat problemu i sposobów radzenia sobie z nim oraz nabywaniu konstruktywnych umiejętności i ich weryfikacji w bezpiecznych warunkach pozytywnej grupy odniesienia, przy indywidualnym podejściu do każdego pacjenta.

 

+48 502 861 663


ZADZWOŃ

darmowa infolinia

 

MediRaty

Istnieje możliwość finansowania terapii za pośrednictwem MediRaty.pl