Terapia DDA Warszawa

Uzależnienie od alkoholu wpływa nie tylko na osobę, która go doświadcza, ale także na jej najbliższych, w tym również dzieci. Skrót DDA oznacza Dorosłe Dzieci Alkoholików. Co to za pojęcie? Określa ono ludzi wychowanych w rodzinie, w której przynajmniej jeden z rodziców był alkoholikiem. Chaos wywoływany życiem w towarzystwie uzależnionego może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie w dorosłości oraz wymagać pomocy terapeuty.

Nie da się „po prostu wyrosnąć” z DDA. Prowadzone są natomiast terapie dla osób z tym syndromem. Odbywają się one także w ośrodku Twój Detoks zlokalizowanym pod Warszawą.

Nie czekaj - zadzwoń!

Wykonaj pierwszy krok w
kierunku trzeźwego życia!

+48 502 861 663

Jakie są objawy syndromu DDA?

 • Niska samoocena.
 • Poczucie winy.
 • Skłonności do przejmowania odpowiedzialności za innych oraz ich obowiązków.
 • Obawy przed bliskością i odrzuceniem, co może prowadzić do trudności w nawiązywaniu relacji międzyludzkich.
 • Nieufność.
 • Problemy z wyrażaniem swoich uczuć i opinii.
 • Poczucie niepokoju i wstydu.
 • Trudności z podejmowaniem decyzji.

Syndrom DDA może objawiać się także przez powielanie wzorców wyniesionych z domu, czyli wchodzenie w związki z osobami uzależnionymi. Nie można z niego samodzielnie wyrosnąć, dlatego czasem prowadzi także do różnych zaburzeń, np. depresyjnych, lękowych, a także do problemów z odżywianiem i nałogami, które wymagają dodatkowej pomocy specjalisty, np. terapeuty.

Jakie są możliwości pomocy dla osób z DDA?

Dorastanie z uzależnionym rodzicem może mieć wpływ na późniejsze życie. Zachowania i mechanizmy obronne, które zostały wtedy opracowane, nie są czymś, z czego można wyrosnąć. Problemy mogą pogłębiać się wraz z upływem czasu.

Terapia DDA daje okazję do uzyskania odpowiedniego wsparcia. Może być przeprowadzana indywidualnie lub w grupie. Zajmuje się nią terapeuta uzależnień. Jej forma powinna zostać dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Grupowa terapia DDA daje możliwość uzyskania wsparcia od innych osób, które mają podobną historię życiowa. Pozwala ona na dzielenie się doświadczeniami, a także nabytymi metodami radzenia sobie z problemami i próbami, jak „wyrosnąć z DDA”. W przypadku terapii indywidualnej możliwe jest całkowite skupienie na konkretnym pacjencie, jego sytuacji i potrzebach. Daje ona przestrzeń na dokładną analizę objawów przez terapeutę.

Nie można wyrosnąć z DDA, ale można podjąć terapię, aby znaleźć właściwe techniki radzenia sobie z problemami.

Jakie są cele terapii DDA?

 • Zrozumienie wpływu dzieciństwa i wychowywania się w towarzystwie osoby uzależnionej na dorosłe życie.
 • Przepracowanie negatywnych wydarzeń oraz wspomnień w towarzystwie terapeuty.
 • Nauka prawidłowej komunikacji: wyrażania swoich uczuć i potrzeb.
 • Podniesienie poczucia własnej wartości.
 • Uzyskanie poczucia indywidualności.
 • Nauka utrzymywania prawidłowych relacji międzyludzkich.
 • Poznanie mechanizmów rozpoznawania różnych emocji i radzenia sobie z nimi.
 • Uzyskanie kontroli nad własnym życiem.

Terapeuta DDA pomaga w zrozumieniu przeszłości oraz tego, jaki wpływ wywarła na życie pacjenta. Celem terapii nie jest to, żeby wyrosnąć z syndromu, a pozbycie się niszczących mechanizmów, które mogą mieć wpływ na dorosłość. Prowadzona jest w taki sposób, aby pomóc w zrozumieniu i unikaniu schematów zachowań, które mogły zostać przejęte od uzależnionych rodziców.

 

ZADZWOŃ

darmowa infolinia

 

MediRaty

Istnieje możliwość finansowania terapii za pośrednictwem MediRaty.pl